Agricultuur

Agricultuur is de belangrijkste factor in de geschiedenis van onze beschaving. Zonder het vermogen van de landbouw om massaal voedsel te produceren, was onze vooruitgang niet mogelijk. Dit wordt vaak vergeten, de laatste tijd worden boeren vaak met een beschuldigende vinger aangewezen als oorzaak van de teloorgang van de biodiversiteit op het platteland. Dat vind ik onterecht, de boeren zijn slechts een onderdeel van een systeem waarmee we met zijn allen aan meewerken en van de voordelen hiervan profiteren.

Als referentie van de biodiversiteit op het platteland kijkt men graag naar het verleden. Vooral de jaren voor de ruilverkaveling, mechanisatie en de monoculturele intensivering van de productie. Een periode waarin  de boerenbedrijven veel kleiner waren en het werk erop gericht was om diverse producten te verbouwen, van kippenvlees tot groenten, fruit en typische agrarische producten zoals graan of rogge bijvoorbeeld.

Het grote verschil met het huidige systeem is het feit dat in het verleden veel meer mensen werkten op het land. De vele handen waren noodzakelijk omdat het werk veelal handmatig gebeurde. Familie, buren en vrienden hielpen elkaar in drukke tijden en dat schepte de gemoedelijke verbondenheid, die nog steeds typerend is voor het platteland.

Wat is geweest kan niet meer terug, en de wereld is nu anders dan vroeger. Maar we moeten het nog van landbouw producten hebben, dat is immers ons voedsel. Er is veel bezorgdheid over het landschap en de biodiversiteit op het platteland. Boeren hebben het niet makkelijk in de wurggreep van banken en multinationals, die op hun beurt voor winst gaan en duizenden werknemers in dienst hebben.

De burger vraagt steeds meer gezonde producten, dat is een positief teken van de tijd. Maar de boer kan het niet alleen.  De vele hectare land kun je slechts met extreme mechanisatie en chemische producten rendabel maken. Als we de landbouw structureel duurzaam willen maken, dan moeten we de boeren helpen of simpelweg zouden er meer boeren komen. Met minder land en polyculturen in plaats van monoculturen.

%d bloggers liken dit: