Boerenwerk en fitness


De wereld van het platteland is drastisch veranderd in de laatste 50 jaar, vooral het boerenleven heeft een ongekende sprong gemaakt van harde, meestal handmatig fysieke arbeid naar extreme mechanisatie. Een gemiddelde boer van nu op een normale werkdag stapt s ‘morgens op de tractor, voer daarmee zijn werkzaamheden, en stapt aan het einde van de dag er uit. Met de tractor en toebehorende machines wordt geploegd, gefreesd, ingezaaid, gespoten en geoogst.

Tractors

De landbouwmachine is onmisbaar in de landbouw, het heeft het paard vervangt, kan veel meer dan een paard en kan het veel sneller. Door schaalvergroting wordt ook de tractor steeds groter en zwaarder. In mijn kindertijd kan ik mij herinneren dat er in mijn dorp een rijke boer was die een Mercedes tractor had van 100 pk. Dat was een sensatie in het dorp. Tegenwoordig is dat een kleintje, tractors van 250 pk zijn nu heel normaal. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor het bewerkte land. En een dergelijk zware machine heeft droge gronden nodig, anders zakt hij door de modder, en grote velden om efficiënt te kunnen werken. Dit is de reden waarom grondwaterniveau naar beneden is gehaald, en dit is ook de meest logisch verklaring voor de achteruitgang van de biodiversiteit op het platteland.

 

 

maxresdefault

Tractor uit de jaren 70 aan het werk

fendt_936_aratro_800

Tractor uit de huidige tijd

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is alom bekend. Ook de overheid heeft het besef dat de biodiversiteit op het platteland achteruit holt. Verschillende maatregelen zijn genomen om het tij te keren. Agrarisch natuurbeheer is kostbaar en niet effectief gebleken, de akkerranden helpen wel bepaalde soorten, maar het is niet structureel en beperkt in oppervlakte. De vraag is: is dat een onontkoombaar verloop der dingen? Omdat op deze aarde steeds meer mensen wonen, en onze voedsel komt nog steeds, direct of indirect uit de grond, het antwoord op deze vraag is ongetwijfeld. . Ja. Althans, met de huidige mentaliteit.

Energie is nodig om iets te produceren. Als we kijken naar de landbouw, bijna alles, in hoog ontwikkelde landen, wordt geproduceerd door middel van machines. Die machines hebben brandstof nodig, die brandstof betekent uitstoot van schadelijk gassen, schaalvergroting en intensivering van de landbouw. Aan de andere kant, er zijn heel veel mensen die naar de sprotschool gaan om het lijf strak te krijgen/houden. Of ze gaan joggen, fietsen, of iets anders om in beweging te blijven. Maar er is een ook groot deel van de mensen die dat niet doet Ze hebben en grotere kans op overgewicht, of ziekte. Het vreemd is, dat fysiek werk vaak wordt gezien als iets voor de laagopgeleiden, de onderkant van de maatschappij. Historisch is het altijd zo geweest. En de gereedschappen om het land te bewerken zijn sinds de komst van de machines niet of weinig geëvolueerd.

Hier zie ik een kans om het tij te keren. Als we denken in termen van energie, die energie dat nu gebruikt wordt op de sportschool, kunnen we gebruiken om het land te bewerken, om onze voedsel te produceren. Met nieuwe tools, die ontwerp zijn om het lichaam optimaal te trainen en tegelijkertijd de spierkracht inzetten om onze voedsel te produceren

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie