Groot takmos

Hij hing aan een grote, oude es in de wijk Schieringen, te Leeuwarden, de Groot takmos (Ramalina fraxinea). Helemaal alleen, zonder soortgenoten, maar vergezeld door vele andere korstmossen, zoals de Heksenvingermos (Physcia tenella) en de Groot dooiermos (Xanthoria parietina).

De Ramalina fraxinea is een zeldzaam soort dat vooral in het noorden van Nederland groeit, waar de lucht nog relatief schoon is. Hij prefereert goed geëxponeerd en neutrale schors van essen, iepen, eiken, wilgen, lindes, esdoorns en populieren.

 

 

Groot takmos, Ramalina fraxinea
De stam van de oude es is grotendeels bedekt met mossen en korstmossen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dikke stam van de es is bedekt met een Lichenen-woud.
De gastheer, Fraxinus excelsior

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lichenen

Korstmos is eigenlijk niet de juiste naam. Lichenen is een betere naam voor dit bijzondere organisme dat niets met mossen te maken heeft. Het is een symbiose  tussen een schimmel, die voor de hechting aan de substraat zorgt, en een alg die verantwoordelijk is voor de fotosynthese en dus voor de voedselvoorziening.

Leeuwarden is een zeldzaam soort rijker, dankzij de oudere bomen en de schonere lucht!

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: