Nieuwe bos

De bosbouwer kan weer aan de slag… er zijn plannen voor 100.000 duizenden hectare nieuw bos!

Dit is het pas ontvouwde plan van de bos-en houtsector met enkele milieuorganisaties. CO2 opslag om te kunnen voldoen aan de eisen van het klimaatakkoord is één van de hoofdredenen om dit te doen. Maar recreatie, hout en bio-energie productie spelen ook een belangrijke rol hierin.

Het bos moet in 30 jaar aangelegd worden en zal een bedrag van 3 miljard euro kosten. De beoogde locaties zijn het groene hart bij de Randstad en de veenkolonies in het noordoosten van Nederland.

Een hele klus, zoveel bos aanleggen. Moet een bos aangelegd worden? Nederland, of beter heel Europa was vroeger grotendeels bedekt met bos, en dat waren BOSSEN! met enorme bomen en dieren zoals de oeros, wisent, wolf, linx en bruine beer. Om slechts de grotere te noemen. Bosbouwers, bosbeheerders en bos experts waren er toen niet….en toch had je er de mooiste oerwouden. De verschijning van de mens ging gepaard met de langzaam maar zeker totale kap van die oerwouden. En toen moesten de bossen weer komen, voor de mijnindustrie, en voor houtproductie. Vandaar misschien het woord “bosbouwer”.

Successie

Er zijn twee manieren om bos te maken: je hebt een stuk grond en plant de bomen erin, of je hebt een stuk grond en je kijkt naar alle successie stadia tot het uiteindelijk bos wordt,  dus je doet niets. Deze optie vergt heel veel geduld, je hebt pas een volwassen bos na honderden jaren, met vooraf een hele reeks aan spannende ontwikkelingen, de successie stadia, met de bijhorende flora en fauna. Maar men heeft geen geduld, dus worden de voorafgaande stadia overgeslagen en wordt het bos gewoon aangeplant. Vanwege economische redenen,  en ook een beetje voor de “natuur”.

 

 

Spontane ontwikkeling van het Berken-elzenbroekbos in de omgeving van Wolvega. Dit overhoekje is onbeheerd en toont een fraaie mozaïek van open vegetatie en bosschages. Op de achtergrond het bos van de afbeeldingen hieronder.
De Pluimzegge, Carex paniculata, is beeldbepalende in de rijke kruidenvegetatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een paar honderd meters verderop, zelfde grond maar dan ontwaterd voor het aanleggen van dit eikenbos. Geen ondergroei en dunne stammen. De eiken zoeken de lucht hoog in en concurreren elkaar. Vele zijn al dood.
Normaal gesproken groeit op deze veengronden  een eik breed aan, maar door de dichte aanplant zijn ze gedwongen dun en hoog te groeien. Dit is niet eik waardig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosbouwers

Meestal gaat de aanplant zo: de grond wordt voorbereid met zware machines, dus CO2 uitstoot. Zoveel bomen ga je niet met hand aanplanten, dus weer machines en CO2 de lucht in. De boompjes komen meestal uit een kwekerij en hebben een hele geschiedenis aan verzorging achter zich, machinaal dus weer CO2. Dan rijst ook deze vraag: welke oorsprong hebben de boompjes? Massale productie is vaak gekoppeld aan genetisch verarming en dat werkt ziekten een plagen in de hand. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de Essentakkensterfte mede door genetische verarming van de essenplantages zo massaal en snel zich heeft kunnen verspreiden bijvoorbeeld. Het bos moet snel groeien, dus worden de bomen dicht bij elkaar aangeplant, in rijen want de machine moet efficiënt en snel zijn werk kunnen doen.

Bonsonderhoud

Als ze de eerste moeilijke jaren overleven schieten de boompjes de lucht in. Dan heb je het volgende probleem, de plantage moet uitgedund worden. Dan gaan de bosbouwers het bos in met kettingzaag… CO2 uitstoot. De lelijkste en dunste boompjes worden opgeruimd. Deze werkwijze verschilt niet zo veel van die van de vleesindustrie. Een nieuwe bosaanplant is dan net een pluimveefokkerij. Beiden moeten snel groeien en de zwaksten worden op tijd geruimd.

In het nieuwe bos moeten ook paden komen voor het publiek en voor de beheerders. Deze paden vereisen een constant onderhoud, werk dat machinaal gebeurt, dus CO2 uitstoot.

Oogst

Na 30-50- jaar, afhankelijk van de soort, is het bos nog jong, de meeste bomen zitten nog in de pubertijd, maar ze zijn klaar voor de houtsector. De bosbouwers trekken het bos weer in, maar deze keer met indrukwekkende machines voorzien van zware motoren, met een aanzienlijk CO2 uitstoot. De bomen worden genadeloos vernederd. In hoog tempo gaat de machine te werk, de boom wordt door de machine gegrepen, in stukken gezaagd en opgestapeld. Het rondhout wordt door vrachtwagens opgehaald en vervoer naar de bestemming… CO2 de lucht in.  Op bestemming, dit kan een houtverwerkingsbedrijf zijn of een verbrandingscentrale zijn, worden de bomen verwerkt voor de markt of gewoon verbrand om energie op te wekken en hier gaat erg veel CO2 weer de lucht in. http://www.houtrookvrij.nl/hout-is-niet-co2-neutraal/

Er is ook indirecte CO2 uitstoot, de recreanten die met de auto naar het bos gaan voor wandelingen, sportieve activiteiten of excursies.

Het CO2 argument voor het nieuwe bos lijkt mij niet echt overtuigend.

Bos en landbouw

De aanplant van bos heeft bij het publiek een hoge positiviteitsfactor. Bos betekent immers natuur, recreatie en wandelingen. Volgens de plannen zal een groot deel van het nieuwe bos op landbouwgrond komen. In de landbouwsector gaat het kennelijk niet lekker, met onder andere alle problemen rondom de melkveebedrijven. Steeds meer boeren willen er mee stoppen of naar het buitenland verhuizen. Dit is een tendens die past in de plannen voor nieuw bos. Bos dat de weilanden zal vervangen. Op langer termijn zou het kunnen zijn dat Nederland een groot recreatie park wordt waar biomassa en toerisme de grondrendementen voert. De stedeling wil toch graag in het bos recreëren.

En het voedsel dan? Dat wordt in kassen of in het buitenland geproduceerd, waar de bureaucratische en milieuregels minder streng zijn.

 

 

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: