Opgeruimd landschap. De wederopstand

Het was afgelopen voorjaar toen er vlakbij de moestuin een mooie stukje wildernis werd ontruimd en de natuurlijke successie met machinaal geweld werd teruggedraaid naar de stand NUL. Na de ontdekking van deze “misdaad” heb ik, gedreven door een gevoel van teleurstelling op mijn blog dit stuk geschreven, Opgeruimd landschap

Planten

Hoe is het nu, 4 maanden later met deze plek, waar in een halve dag 15 jaar natuurlijke successie teniet is gedaan? Alles is nu weelderig begroeid met een pioniersvegetatie. Met name Gewone hennepnetel en Akkerdistel zijn nadrukkelijk aanwezig, Dit is de lijst van de gevonden soorten:

 1. Gewone hennepnetel                    Galeopsis tetrahit
 2. Akkerdistel                                     Cirsium arvense
 3. Haagwinde                                     Convolvolus sepium
 4. Riet                                                 Phragmites australis
  DSC09178
  Massavegetatie van Gewone hennepnetel, (Galeopsis tetrahit)
 5. Ruwe berk                                      Betula pendula
 6. Timoteegras                                   Phleum pratense
 7. Fioringras                                       Agrostis stolonifera
 8. Kweek                                            Elymus repens
 9. Hanepoot                                       Echinochloa crus-galli
 10. Grote brandnetel                          Ortica dioica
 11. Gestreepte witbol                         Holcus lanatus
 12. Moerasrolklaver                            Lotus uliginosus
 13. Braam                                            Rubus species
 14. Pitrus                                             Juncus effusus
 15. Veenwortel                                   Persicaria amphibia
 16. Greppelrus                                    Juncus bufonius
 17. Beklierde duizendknoop              Persicaria laphatifolia
 18. Gele lis                                          Iris pseudoacorus
 19. Kruipende boterbloem                 Ranunculus repens
 20. Kattenstaart                                  Lithrum salicaria
 21. Uitstaande meelde                        Atriplex patula
 22. Gewone bereklauw                       Heracleum sphondylium
 23. Gewone engelwortel                    Angelica sylvestris
 24. Kleefkruid                                      Galium aparine
 25. Rietgras                                         Phalaris arundinacea
 26. Gewone spurrie                            Spergula arvensis
 27. Ridderzuring                                 Rumex obtusifolium
 28. Akkerkool                                      Lapsana communis
 29. Moerasandoorn                            Stachys palustris
 30. Klein springzaad                           Impatiens parviflora

Na de ingreep was de grond helemaal kaal, maar sommige vaste planten hebben het overleeft met hun wortels, zoals de Kattenstaart, De Ridderzuring en de grassen. Maar de vegetatie is duidelijk gedomineerd door de eenjarige Gewone hennepnetel en de uiterst opportunistische Akkerdistel. Deze planten zijn nu aan het bloeien, en dat zie je. Maar vooral hoor je het, door het gezoem van alle insecten die er op af komen.

Insecten

Mijn verontwaardiging over de kaalslag is behoorlijk bijgesteld. Zelden heb ik zo veel insecten bij elkaar gezien, hommels bijen, vliegen, vlinders en heel veel zweefvliegen. De laatste tijd ben ik juist de kleine gevleugelde aan het bestuderen, met name bijen en zweefvliegen, en hier kan ik vele (voor mij) nieuwe soorten leren kennen.

 

DSC09147
Pluimvoetbij (Dasypoda hirtipes) en Honingbij (Apis mellifera) op Akkerdistel.
DSC09158
Gewone hennepnetel krijgt bezoek van een Bessenbandzweefvlieg (Syrphus ribesi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC08877
Kustbijvlieg (Eristalis abusiva) op Perzikkruid
DSC09161
Landkaartje (Araschnia levana) op Akkerdistel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eik

De klim-eik van mijn zoon en ik hebben ze gelukkig laten staan, maar naast haar, op een paar meters afstand, groeide een andere kleinere eik. Dat vonden ze waarschijnlijk te dicht op elkaar, en moest de kleinere boom het ontgelden. Opmerkelijk was de trage en beroerde bladvorming van de overgebleven eik in het late voorjaar. Andere eiken in de omgeving hadden al een groene kroon, maar “onze eik” liep behoorlijk achter. Ze leek ziek. Miste ze misschien haar kleinere soortgenoot?                                                                                                                                                          Toevallig ben ik nu het boek “Het verborgen leven van bomen” van Peter Wohlleben aan het lezen. Een prachtig boek dat ik kreeg van mensen van de “Oervloed” , na een gezellige excursie in de heemtuin kalkvaart te Leeuwarden. Ik zal maar niet uitweiden over het boek, ook omdat ik het nog niet uitgelezen heb, maar dit boek gaat juist hierover. Over de relaties die bomen met elkaar kunnen opbouwen, en dus elkaar dan ook kunnen missen. De link naar de ‘missing oak” is dan ook gauw gelegd.

 

DSC06526
Zo zag dit gebied er uit vier maanden geleden, na de kaalslag.
DSC09167
Dit is het beeld van eind juli. De vegetatie heeft de wonden volledig bedekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot

De machinale ingreep heeft veel natuurwaarde verwijderd, en is rampzalig geweest voor vogels, kleine zoogdieren en amfibieën. Maar door de ingreep is er een pioniervegetatie ontstaan die veel bestuivende insecten aantrekt. Hier toont de Natuur haar weerkracht. En waar ik treurde over de verloren wildernis, waren honderden zaden juist aan juichen omdat deze eindelijk, na 15 jaar, opnieuw de kans kregen om te kiemen.                                                                                                                                                                                                 In dit verhaal is de uitdrukking “elke nadeel heeft zijn voordeel’ zeer toepasselijk.

 

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: