Spontane Natuur

De natuur benut alle kansen die ze krijgt, maar in de moderne beschaving zijn er nog weinig plekken waar de natuur zichzelf mag zijn zonder bemoeienis van de mens. De nog weinig resterende oerwouden worden in rap tempo gekapt en omgezet in soya, palmolie of iets anders. De enorme Europese oerbossen zijn allang niet meer, en de overgebleven restanten daarvan zijn een bleek surrogaat van de oer wildernis van weleer. Maar spontane natuur komt ook in kleine stukjes, al is dat tijdelijk, op onverwachte plekken. Op verlaten velden, industrie terreinen of moeilijk begaanbare plekken kunnen we nog de onbeheerde biodiversiteit ademen. Dit zijn fascinerende zones, waar niet de mens, maar biotische en abiotische factoren bepalen wat er in leeft.

Deze plekken hebben voor mij een grote aantrekkingskracht, ik bezoek ze graag, onderzoek wat erin leeft en schrijf op dit blog hierover.

%d bloggers liken dit: